webinar register page

Webinar banner
Webinar - Kompetansepakke: Barnehagemiljø
Utdanningsdirektoratet utvikler i 2021 en kompetansepakke om trygt og godt barnehagemiljø. De to første modulene skal publiseres i løpet av april, mens hele kompetansepakken skal være ferdig til november. Innholdet utvikles sammen med Høgskolen i Innlandet.
I webinaret presenteres innholdet i de første modulene, samt hvordan kompetansepakken vil se ut i sin helhet.

May 7, 2021 12:15 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rune Nordang.