webinar register page

Webinar banner
Feide og datadeling
Uninett og Utdanningsdirektoratet inviterer alle interesserte til et spennende webinar om datadeling. Møtet tar for seg datadeling generelt, muligheter for innovasjon og hvordan data kan deles via Feide.

For kunnskapssektoren sikrer Feide datadeling basert på en infrastruktur som gir rask, rimelig og sikker tilgang til data i sektoren. Datadeling inngår som en sentral del av kunnskapssektorens digitaliseringsstrategi.

Dec 1, 2021 09:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rune Nordang.