webinar register page

Webinar banner
Oppdatert kompetansepakke: Digital samhandling og fjernundervisning
Utdanningsdirektoratet lagde våren 2020 en kompetansepakke innen digital samhandling og fjernundervisning som støtte til skolene for å møte utfordringer knyttet til undervisning under pandemien. Kompetansepakken er nå revidert og oppdatert med nytt innhold. Pakken blir lansert 1. mars.

I webinaret presenteres tips om hvordan man kan arbeide med pakken i profesjonsfellesskapet, og vi presenterer brukerhistorier og erfaringer fra piloteringen av kompetansepakken.

Mar 16, 2021 02:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rune Nordang.